Menu

Ciljevi osnivanja Fondacije

IMG 2973

Izražavajući svoju solidarnost sa teškom materijalnom situacijom osumnjičenih i optuženih branilaca,pripadnika Armije i MUP-a RBiH i pripadnika drugih struktura vlasti koji su u periodu od 1992. do 1995. Godine obavljali vojne dužnosti, a koji plaćaju skupe advokatske usluge da bi u sudskom postupku dokazali svoju nevinost, kao i teškim materijalnim stanjem njihovih porodica, četiri temeljna boračka udruženja Savez Ratnih vojnih invalida FBiH, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca FBiH, Savez demobilisanih boraca FBiH i Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH, osnovala  su Fondaciju za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koja je upisana u Registar fondacija kod Federalnog ministarstva pravde dana 30. 10. 2015. godine. Fondacija je osnovana radi  prikupljanja finansijskih sredstava u cilju finansiranja pravne i materijalne pomoći braniocima , optuženim za ratne zločine i članovima njihovih porodica.

Sva sredstva uložena u odbranu pripadnika branilačke populacije smatramo odbranom časti i ugleda tekovina odbrambeno – oslobodilačkog rata JEDINE NAM DOMOVINE, BOSNE I HERCEGOVINE .

Donacija se može uplatiti na transakcijski račun kod Uni Credit Banke broj 3387 2022 5436 1386.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon Fondacije +387 33 20 51 73

back to top