Menu

Kako postati korisnik

Novčana sredstva kao pomoć braniocima osumljičenim i optuženim i članovima njihovih porodica odobrava Upravni odbor Fondacije na osnovu Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava Fondacije. U skladu sa ovim Pravilnikom potencijalni korisnici sredstava podnose pismeni zahtjev Fondaciji na obrascima AO1, AO2 i AO3.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

AO-1

AO-2

AO-3

Uz zahtjev se obavezno prilaže potrebna dokumentacija kao i Saglasnost za korištenje podataka, koju možete preuzeti ovdje: Saglasnost

Fondacija objavljuje Javni poziv sa aplikacionim obrascima, kako bi potencijalni korisnici bili upoznati sa uslovima korištenja sredstava.

back to top