Menu

Ciljevi osnivanja Fondacije

Izražavajući svoju solidarnost sa teškom materijalnom situacijom osumnjičenih i optuženih branilaca,pripadnika Armije i MUP-a RBiH i pripadnika drugih struktura vlasti koji su u periodu od 1992. do 1995. Godine obavljali…