Menu

Održana je 19. sjednica Upravnog odbora Fondacije

Održana je 16. sjednica Upravnog odbora Fondacije

Upravni odbor Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije je 20. decembra 2018. godine u prostorijama Fondacije održao posljednju sjednicu Upravnog odbora u 2018. godini na kojoj je donio 56. odluka za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova odbrane branitelja i članova njihove uže porodice. Ovim su zaključeni i riješeni svi pristigli zahtjevi na osnovu kojih su korisnici aplicirali prema aplikacionim obrazcima koji su sastavni dio Javnog poziva i Pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava  Fondacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Ukupna raspodjela sredstava na 19. sjednici Upravnog odbora Fondacije iznosila je 108.000,00 KM i sva sredstva su u okvirima nadležnosti Stručne službe uplaćena na transakcijske račune korisnika sredstava. Predsjednik i Upravni odbor Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije je na osnovu održanih sjednica i jednoglasno donešenih odluka u okvirima sredstava kojima je Fondacija raspolagala u momentu održavanja sjednica u 2018. godini u svrhu pravne pomoći u okviru sufinansiranja troškova odbrane do pravosnažnosti presude, dodijelila sredstva u ukupnom iznosu od 398.000,00 KM, a od osnivanja Fondacije podijeljeno je preko 900.000,00 KM.

Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije je od svog osnivanja do danas učestvovala u sufinasiranju troškova odbrane do pravosnažnosti presude pripadnika Armije i MUP-a RBiH i ostalih struktura vlasti koji su u periodu 92.-95. učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije, a optuženi su za krivična djela ratnog zločina u preko 190. procesa koji se vode pred sudovima i tužilaštvima na svim nivoima BIH protiv predhodno navedenih lica. Fondacija poštuje institucije Bosne I Hercegovine i ne ulazi u meritum optužnica i u skladu sa osnovnom svrhom i ciljevima osnivanja nastoji pomoći u obezbjeđivanju uslova za što kvalitetniju odbranu branitelja u preskupim sudskim procesima koje branitelji nisu u mogućnosti isfinansirati. Prema zaključcima sa 19. sjednice u 2019. godini Predsjednik i Upravni odbor Fondacije zalagati će se za intezivniju pravnu pomoć i podršku braniocima nastojeći uspostaviti bolji kontakt sa relevantnim subjektima i institucijama koje mogu pomoći u sufinansiranju rada Fondacije i uvećati sredstva kojima raspolaže Fondacija koja je u potpunosti opravdala kroz svoj dosadašnji rad i postignute rezultate, svoju svrhu osnivanja i potrebu za postojanjem jedne ovakve institucije na nivou FBiH.

Predsjednik Fondacije Esad Delić i Upravni odbor žele svim braniteljima i članovima njihove uže porodice kao i svim građanima jedine nam domovine Bosne i Hercegovine sretne i uspješne predstojeće praznike i sretnu novu 2019. godinu. 

back to top